ISOP: Interprofessioneel Samen Opleiden en Professionaliseren

ISOP staat voor Interprofessioneel Samen Opleiden en Professionaliseren. Het is een innovatieve aanpak van het Graafschap College en Iselinge Hogeschool om studenten in interprofessionele leerteams in scholen, kinderopvanginstellingen en Integrale Kindcentra (IKC's) op te leiden tot educatieve professionals met toekomstvaardigheden. Binnen het partnerschap ISOP worden studenten van diverse opleidingen, zoals de pabo, associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad-PEP), opleiding tot onderwijsassistent, (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker, studenten sport en bewegen, en sociaal werk, gezamenlijk opgeleid in interprofessionele teams.

Bron: Innovatiecluster Kind en Educatie

Agenda

Veldcontactdag
27 februari 2024 

ISOP bijeenkomst
20 maart 2024 

Studenten leren van en met elkaar in interprofessionele leerteams bij basisscholen, kinderopvang en Integrale Kind Centra